Termovize ve fotovoltaice

 
 Vybrané reference: 
 FVE Lžín 2.323MW
 FVE Sychrov 1.027MW

 FVE Mladá Boleslav

 0.990MW
 FVE Mořina
 0.639MW
 FVE Pragosoja  0.578MW
 FVE SIKO KOUPELNY 0.568MW
 FVE TECOM 0.563MW
 FVE Radlík 0.307MW
 FVE GELA
 0.200MW
 FVE Triangl 0.164MW
 FVE ERKA Žatec 0.150MW
 FVE BENO
 0.133MW
 FVE Sever Most 0.108MW
 FVE–STEP Trutnov 0.100MW
 FVE KODE Ftv 0.100MW
 FVE SIKO Praha
 0.080MW
 FVE Auto Jarov 0.075MW
 FVE ABA GROUP
 0.055MW
 FVE HL system 0.048MW
 FVE Syrovátka Vácha 0.043MW
 FVE Provazník 0.028MW
 FVE Radimovice  0.024MW
 FVE V Zákopech 0.030MW
 FVE MO-BY
 0.024MW
 PV ISONA 0.020MW

Velký rozvoj využívání fotovoltaických systémů k výrobě elektrické energie v posledních letech má za následek rozdílnou kvalitu komponent i instalačních prací. Procento vadných panelů udávané výrobcem (cca 2-5%) je násobeno neodbornou montáží a manipulací při instalaci a dopravě. V praxi se pohybuje chybovost FV panelů od 0 do 10%.
Termovizním měřením je možné odhalit riziková místa z hlediska výkonu celé elektrárny, životnosti jednotlivých komponent a bezpečnosti provozu.

Vadné sektory na fotovoltaických panelech se vyznačují zahříváním a místo výroby dokonce elektrickou energii spotřebovávají. Zároveň se se zvyšující teplotou výrazně snižuje životnost celého panelu. Obecné pravidlo v elektrotechnice udává, že se při nárůstu teploty o 10°C nad provozní teplotu udávanou výrobcem se snižuje životnost zařízení o 50%.

Dalším rizikovým místem jsou spojovací body, kde může dojít k uvolnění a zvýšení přechodového odporu a následným přehříváním spoje. Takový spoj je kromě ztrát nebezpečný i z hlediska požární prevence. Vzhledem k problematickému hašení požárů fotovoltaických systémů a jejich umístění často například na střechách je tato problematika velice podceňována.

Termovizní diagnostika je ideálním řešením rychlé, spolehlivé a levné diagnostiky závad bez nutnosti zařízení odpojovat či omezovat výkon při měření. Zároveň je možné detekovat závady s předstihem a řešit opravy v rámci pravidelných nebo mimořádných odstávek najednou, což má za následek výrazné snížení nákladů na údržbu i celkový provoz.

Termovizní protokol je využíván jako přímý podklad pro reklamaci zařízení, přináší zvýšení výnosu po celou dobu provozu, zvyšuje životnost a bezpečnost provozu fotovoltaických systémů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na fotovoltaickou elektrárnu termovizní Pohled na fotovoltaickou elektrárnu termovizní

Pohled na fotovoltaickou elektrárnu termovizní kamerou.

Vadné články na fotovoltaickém paneluVadné články na fotovoltaickém panelu

Vadné články na fotovoltaickém panelu. Teplota přesahuje vysoko 100°C.

Fotovoltaické panely bez vadných článkůFotovoltaické panely bez vadných článků

Fotovoltaické panely bez vadných článků.

Vliv zastínění fotovoltaického panelu hromosvodemVliv zastínění fotovoltaického panelu hromosvodem

Vliv zastínění fotovoltaického panelu hromosvodem

FV panely  FV panely

Vadné FV panely.

FV panel  FV panel

Vadné články na fotovoltaickém panelu. Teplota přesahuje vysoko 100°C.

 

Termovizní měření, Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4  /  Tel.: +420 736 168 970  /  E-mail: info@termorevize.cz