Termovize ve stavebnictví

Termorevize je bezkontaktní nedestruktivní diagnostická metoda pro určování tepelných vlastností stavebních konstrukcí a plášťů budov.
Lze ji použít při hledání tepelných ztrát v důsledku špatné konstrukce, chybějící nebo nedostatečné izolace, netěsností ve stavební konstrukci a pronikání vlhkosti. Náprava těchto defektů hraje důležitou roli při zvyšování energetické účinnosti budov, jejich konstrukční celistvosti a životnosti.
 
Pomocí termovizní diagnostiky můžete určit ve kterých místech dochází k největším tepelným ztrátám a izolovat jen tam, kde je to třeba a vyhnout se zbytečným investicím, které nepřinesou požadovaný výsledek.

Typické příčiny úniků tepla nebo odchylek


    Kontrola izolace, např. nesprávná montáž izolace nebo chybějící izolace
    Kontroly střech; netěsnosti způsobují vnikání vody do izolace
    Kontrola napojení a těsnosti konstrukcí
    Pronikání vlhkosti; poškozování izolace a stavebních materiálů
    Detekce míst s vysokým rizikem kondenzace vody a růstu plísní
    Tepelné mosty ve spojích mezi stěnami
    Únik tepla přes poškozená těsnění v oknech
    Poškozená teplovodní vedení, podlahové topení


Detekce vlhkosti klíč k prevenci šíření plísní.


Termovizní diagnostika je rychlá a nedestruktivní metoda odhalování vlhkosti v konstrukci a nalezení problematických míst s rizikem kondenzace vody a růstu plísní, dříve než dojde k závažným škodám v konstrukci a zdravotním komplikacím.

Plísně existovaly v našem prostředí dlouho předtím, než jsme si začali všímat jejich přítomnosti v bytech a budovách. Neexistuje žádný praktický způsob odstranění spor plísní v interiérech. Nejlepším způsobem regulace výskytu plísní je regulace vlhkosti. Plísně se mohou vytvořit i během pouhých 24 hodin.
Snižování přirozené stálé výměny vzduchu ve stavbách bez jiné možnosti větrání způsobuje nárůst relativní vlhkosti vnitřního vzduchu. Zvýšená relativní vlhkost vyvolává v obytných místnostech vznik povrchové kondenzace a plísní. Například po rekonstrukci panelového domu může po celou dobu topného období vzrůst vnitřní relativní vlhkost z 20 - 40% na 60 - 90%.
 

Termovizní měření - galerie

 
  
 nezateplený plášť budovyviditelné spekrtum 
 Nezateplený plášť budovy. Výrazné prostupy tepla na překladech a betonových věncích. 
   
 Přetížený okruh v el. rozvaděči.  
   
 Zateplený panelový dům. 
   
 Teplotní most v napojení zasklení lodžie. Prosklení lodžie bylo instalováo před montáží zateplovacího systému. Přerušeím zateplení v místě kotvení zasklení vzniká teplotní most. 
   
 Prasklé teplovodní potrubí v podlaze. Přesná lokalizace místa průsaku teplé vody z teplovodního potrubí. 
   
 Špatné založení základové lišty zateplovacího systému. 
   
 Kontrola kotev zateplovacího systému. V okamžiku nasvícení sluncem zatepleného pláště lze zkontrolovat počet a rozmístění kotev zateplovacího systému. Dokumentace výrazného rozdílu teplot na vícebarevné fasádě. 
   
 Nezateplený plášť budovy.  
   
 Teplotní most na betonovém věnci. Vnitřní povrchové teploty nesplňují požadavky kritického teplotního faktoru dle závazné normy ČSN 73 0540-2.Místo s vysokým rizikem kondenzace vlhkosti a vzniku plísní. 
   
 Teplotní most nabetonovém věnci. Vnitřní povrchové teploty nesplňují požadavky kritického teplotního faktoru dle závazné normy ČSN 73 0540-2.Místo s vysokým rizikem kondenzace vlhkosti a vzniku plísní. 
   
 Vadně provedené zateplení se vzlínající vlhkostí. 
   
 Teplotní most ve vadně zatepleném panelovém domě. Vnitřní povrchové teploty nesplňují požadavky kritického teplotního faktoru dle závazné normy ČSN 73 0540-2.Místo s vysokým rizikem kondenzace vlhkosti a vzniku plísní. 
   
 Teplotní most a vlhká zeď ve vadně zatepleném panelovém domě. Vnitřní povrchové teploty nesplňují požadavky kritického teplotního faktoru dle závazné normy ČSN 73 0540-2.Místo s vysokým rizikem kondenzace vlhkosti a vzniku plísní. 
   
 Netěsná vrata v chladícím skladu. 
   
 Netěsné napojení stropních sendvičových panelů. 
  
Termovizní měření, Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4  /  Tel.: +420 736 168 970  /  E-mail: info@termorevize.cz