Termovizní mapa obcí

 Projekt termovizní mapy nabízí pokrytí větších území (většinou obcí) termovizními snímky. Jedná se o unikátní službu mobilního termovizního nasnímání jednotlivých domů dle popisných čísel,  následné zpracování a umístění termosnímků na mapový podklad s možností vyhledávání a nahlížení dle adres.

  Pomocí termosnímku můžete určit ve kterých místech dochází k největším tepelným ztrátám a izolovat jen tam, kde je to třeba a vyhnout se zbytečným investicím, které nepřinesou požadovaný výsledek.

 Na základě porovnání termosnímků z více objektů je možné odhadnout energetickou náročnost objektů a navrhnout případná další opatření pro snížení energetické náročnosti, zvýšení komfortu užívání a prodloužení životnosti staveb.

 Ukázky mapových portálů:

 geosense googlemaps
 Geosense Geoportál
 Google maps

 

 

  Ukázky termosnímků:

termosnímek
Porovnání zateplené a nezateplené části řadového domu.
 termosnímekKvalitně zateplený rodinný dům. Výrazný únik tepla je pouze otevřeným oknem při větrání.
 termosnímek

Únik tepla nezatepleným pláštěm budovy.

Výrazné tepelné mosty na věncích domu.

 termosnímek

Únik tepla nezatepleným pláštěm budovy.

Výrazné tepelné mosty na překladech a věncích domu. 

Prostupy tepla z rozvodu topení.

 termosnímek 

Únik tepla nezatepleným pláštěm budovy.

Výrazné tepelné mosty na překladech nad okny.

 termosnímek Výrazný únik tepla ze zatepleného domu kolem napojení garážových vrat.
 

 

Termovizní měření, Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4  /  Tel.: +420 736 168 970  /  E-mail: info@termorevize.cz