Termovizní snímek

Váš termovizní snímek:


termovizní snímek

 

 Termovizní snímek zobrazuje infračervené záření tělesa za použití okem viditelných barevných palet, které přiřazují barvu různým povrchovým teplotám. Zjedodušeně můžete vidět povrchovou teplotu objektu.

Na termosnímku je použita barevná paleta "modrá-červená". Na stupnici na pravé straně termosnímku jsou vidět přiřazené povrchové teploty k jednotlivým odstínům.

  Pomocí termosnímku můžete určit ve kterých místech dochází k největším tepelným ztrátám a izolovat jen tam, kde je to třeba a vyhnout se zbytečným investicím, které nepřinesou požadovaný výsledek.

Tento termovizní snímek nenahrazuje plnohodnotnou termovizní diagnostiku, ale může být vodítkem jí udělat a získat ucelené informace o stavu budovy.


Ukázky termosnímků:

termosnímek
Porovnání zateplené a nezateplené části řadového domu.
 termosnímekKvalitně zateplený rodinný dům. Výrazný únik tepla je pouze otevřeným oknem při větrání.
 termosnímek

Únik tepla nezatepleným pláštěm budovy.

Výrazné tepelné mosty na věncích domu.

 termosnímek

Únik tepla nezatepleným pláštěm budovy.

Výrazné tepelné mosty na překladech a věncích domu. 

Prostupy tepla z rozvodu topení.

 termosnímek 

Únik tepla nezatepleným pláštěm budovy.

Výrazné tepelné mosty na překladech nad okny.

 termosnímekVýrazný únik tepla ze zatepleného domu kolem napojení garážových vrat.
 

 

 

Termovizní měření, Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4  /  Tel.: +420 736 168 970  /  E-mail: info@termorevize.cz